Стандарт на съвременната персийска котка

СТАНДАРТ НА СЪВРЕМЕННАТА ПЕРСИЙСКА КОТКА
     ГЛАВА
     Кръгла и масивна, с широк купообразен череп с изпъкнало чело. Носът е къс с голяма носна гъба с широки носни отвори, намираща се на долната мислена линия на очите.
Увеличи
Силно овално подбрадие, в една вертикална линия с носната гъба и челото (в профил лицевата част е плоска). Горните устни са дълбоки и дълги. Челюстта е силна, широка с правилна захапка. Издаването на захапката до 2 мм не се явява сериозен недостатък. Общото впечатление, което създава този тип е на усмихнато детско личице, затова американските селекционери са го нарекли baby face.

     УШИ
     Малки, широки и ниско поставени, със закръглени крайчета. Отлично окосмени , губещи се в козина.

     ОЧИ
Увеличи
     Големи, кръгли, изразителни, недълбоки, широко и право поставени. Погледът е спокоен, дружелюбен. Клепачите са плътни и сухи. Над веждите има забележима разделяща ги бразда.


Източник

{START_COUNTER}