Кълъpпойнт (colourpoint)

PER n 33 - черeн кълърпойнт (seal point)
PER a 33 - син кълърпойнт (blue point)
PER b 33 - шоколадов кълърпойнт (chocolate point)
PER c 33 - лилав кълърпойнт (lilac point)
PER d 33 - червен кълърпойнт (red point)
PER e 33 - кремав кълърпойнт (cream point)
PER f 33 - черeн костенурков кълърпойнт (seal tortie point)
PER g 33 - син костенурков кълърпойнт (blue tortie point)
PER h 33 - шоколадов костенурков кълърпойнт (chocolate tortie point)
PER j 33 - лилав костенурков кълърпойнт (lilac tortie point)
PER n 21 33 - черeн кълърпойнт табби (seal tabby point)
PER a 21 33 - син кълърпойнт табби (blue tabby point)
PER b 21 33 - шоколадов кълърпойнт табби (chocolate tabby point)
PER c 21 33 - лилав кълърпойнт табби (lilac tabby point)
PER d 21 33 - червен кълърпойнт табби (red tabby point)
PER e 21 33 - кремав кълърпойнт табби (cream tabby point)
PER f 21 33 - черeн костенурков кълърпойнт табби (seal tortie tabby point)
PER g 21 33 - син костенурков кълърпойнт табби (blue tortie tabby point)
PER h 21 33 - шоколадов кълърпойнт табби (chocolate tortie tabby point)
PER j 21 33 - лилав кълърпойнт табби (lilac tortie tabby point)

PER x - непризнати окраски
{START_COUNTER}