Кондиция

 КОНДИЦИЯ
     На изложба котката трябва да бъде в отлично здравословно състояние, в изложбена кондиция, изкъпана и сресана, с абсолютно чисти очи и уши и подопашни задни части. Може да се каже, че добре гледаната персийка винаги е готова за изложба, на минимум 50% .
{START_COUNTER}