Екстериор и стандарт на норвежка горска

      Екстериор и стандарт

Тялото е дълго, едро и гъвкаво, добре замускулено. Главата има триъгълна форма, носът е дълъг, с прав профил, без стоп. Има изразена брада. Ушите са дълги, високо поставени, с неголеми стърчащи косъмчета на върха (както при риса). Очите са големи, отворени и могат да бъдат различно оцветени, като цветът им трябва да съответства на окраската на козината. Крайниците са високи, като задните са по-дълги от предните. Опашката е дълга и рунтава. Космената покривка се състои от дълги, блестящи и непопиващи вода покривни косми, както и от гъсто плътно подкосмие. Лятното окосмяване е късо, без "якичка" и без гъсти косми на гърдите и брадата, поради това, че подкосмието е слабо развито. Наесен се образува зимното окосмяване, което е обилно и равномерно по цялото тяло, като се образува гъсто и плътно подкосмие, предпазващо котките от студове. На задната част на "гащичките" на задните крайници покриващите косми са малко, тъй като се покриват от дългите косми на опашката. Покривните косми започват да нарастват при подрастващите котки на 3 до 5-месечна възраст. Допуска се всякакъв цвят на окраската, а също и комбинация на белия с други цветове за крайниците, корема и гърдите. Най-често срещаните комбинации са някой основен цвят с бяло на гърдите, лапите и корема. При оценяването на изложби особено се цени типът и качеството на косъма, като цветът и рисунъкът имат второстепенно значение. Недостатъци на породата са сух и сплъстен косъм, къса опашка, къс нос, наличие на стоп, закръглена или четириъгълна глава, малки уши или голямо разстояние между тях, както и много слаби и дребни екземпляри.

Цветовите варианти:
NFO 21 - норвежка горска котка с агути-фактор
NFО 21 03 - норвежка горска котка с агути-фактор с бяло
NFO - норвежка горска котка без агути-фактор
NFO 03 - норвежка горска котка без агути-фактор с бял

Качества и поведение


Независимо от това, че норвежката горска котка е съхранила много от чертите на своите диви предшественици, тя живее нормално в домашна обстановка.

Източник

{START_COUNTER}