ЧИНЧИЛА - Chinchilla ( - s 12 )

ЧИНЧИЛА - Chinchilla ( - s 12 )
PER ns 12 - черна чинчила
PER as 12 - синя чинчила
PER bs 12 - шоколадова чинчила
PER cs 12 - лилава чинчила
PER ds 12 - червена чинчила - (red shell cameo)
PER es 12 - кремава чинчила - (cream shell cameo)
PER fs 12 - черна костенуркова завоалирана
PER gs 12 - синя костенуркова завоалирана
PER hs 12 - шоколадова костенуркова завоалирана
PER js 12 - лилава костенуркова завоалирана

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}