ТИГРОВА - Tabby ( 23 - mackerel )

ТИГРОВА - Tabby ( 23 - mackerel )
PER n 23 - черна тигрова
PER a 23 - синя тигрова
PER b 23 - шоколадова тигрова
PER c 23 - лилава тигрова
PER d 23 - червена тигрова
PER e 23 - кремава тигрова
PER f 23 - черна костенуркова тигрова
PER g 23 - синя костенуркова тигрова
PER h 23 - шоколадова костенуркова тигрова
PER j 23 - лилава костенуркова тигрова

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}