СРЕБРИСТА - Silver ( - s 11 )

СРЕБРИСТА - Silver ( - s 11 )
PER ns 11 - черна затъмнена - сребриста чинчила
PER as 11 - синя затъмнена
PER bs 11 - шоколадова затъмнена
PER cs 11 - лилава затъмнена
PER ds 11 - червена затъмнена - червена камео
PER es 11 - кремава затъмнена - кремава камео
PER fs 11 - черна костенуркова затъмнена
PER gs 11 - синя костенуркова затъмнена
PER hs 11 - шоколадова костенуркова затъмнена
PER js 11 - лилава костенуркова затъмнена

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}