СРЕБРИСТА ТИГРОВА - Silver mackerel ( - s 23 )

 

СРЕБРИСТА ТИГРОВА - Silver mackerel ( - s 23 )

PER ns 23 64 - черно-сребриста тигрова със зелени очи
PER ns 23 62 - черно-сребриста тигрова с медни очи
PER as 23 64 - синьо-сребриста тигрова със зелени очи
PER as 23 62 - синьо-сребриста тигрова с медни очи
PER bs 23 64 - шоколадово сребриста тигрова със зелени очи
PER bs 23 62 - шоколадово-сребриста тигрова с медни очи
PER cs 23 64 - лилаво-сребриста тигрова със зелени очи
PER cs 23 62 - лилаво-сребриста тигрова с медни очи
PER ds 23 64 - червено-сребриста тигрова със зелени очи
PER ds 23 62 - червено-сребриста тигрова с медни очи
PER es 23 64 - кремаво сребриста тигрова със зелени очи
PER es 23 62 - кремаво-сребриста тигрова с медни очи
PER fs 23 64 - черна костенурково-сребриста тигрова със зелени очи
PER fs 23 62 - черна костенурково-сребриста тигрова с медни очи
PER gs 23 64 - синя костенурково-сребриста тигрова със зелени очи
PER gs 23 62 - синя костенурково-сребриста тигрова с медни очи
PER hs 23 64 - шоколадова костенурково-сребриста тигрова със зелени очи
PER hs 23 62 - шоколадова костенурково-сребриста тигрова с медни очи
PER js 23 64 - лилава костенурково-сребриста тигрова със зелени очи
PER js 23 62 - лилава костенурково-сребриста тигрова с медни очи

 

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}