СРЕБРИСТА ПЕТНИСТА - Silver spotted ( - s 24 )

СРЕБРИСТА ПЕТНИСТА - Silver spotted ( - s 24 )
PER ns 24 64 - черно-сребриста петниста със зелени очи
PER ns 24 62 - черно-сребриста петниста с медни очи
PER as 24 64 - синьо-сребриста петниста със зелени очи
PER as 24 62 - синьо-сребриста петниста с медни очи
PER bs 24 64 - шоколадово-сребриста петниста със зелени очи
PER bs 24 62 - шоколадово-сребриста петниста с медни очи
PER cs 24 64 - лилаво-сребриста петниста със зелени очи
PER cs 24 62 - лилаво-сребриста петниста с медни очи
PER ds 24 64 - червено-сребриста петниста със зелени очи
PER da 24 62 - червено-сребриста петниста с медни очи
PER es 24 64 - кремаво-сребриста петниста със зелени очи
PER es 24 62 - кремаво-сребриста петниста с медни очи
PER fs 24 64 - черна костенурково-сребриста петниста със зелени очи
PER fs 24 62 - черна костенурково-сребриста петниста с медни очи
PER gs 24 64 - синя костенурково-сребриста петниста със зелени очи
PER gs 24 62 - синя костенурково-сребриста петниста с медни очи
PER hs 24 64 - шоколадова костенурково-сребриста петниста със зелени очи
PER hs 24 62 - шоколадова костенурково-сребриста петниста с медни очи
PER js 24 64 - лилава костенурково-сребриста петниста със зелени очи

 


PER js 24 62 - лилава костенурково-сребриста петниста с медни очи

 

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}