СРЕБРИСТА МРАМОРНА - Silver blotched ( - s 22 )

СРЕБРИСТА МРАМОРНА - Silver blotched ( - s 22 )
PER ns 22 64 - черно-сребриста мраморна със зелени очи
PER ns 22 62 - черно-сребриста мраморна с медни очи
PER as 22 64 - синьо-сребриста мраморна със зелени очи
PER as 22 62 - синьо-сребриста мраморна с медни очи

 

PER bs 22 64 - шоколадово-сребриста мраморна със зелени очи
PER bs 22 62 - шоколадово-сребриста мраморна с медни очи
PER cs 22 64 - лилаво-сребриста мраморна със зелени очи
PER cs 22 62 - лилаво-сребриста мраморна с медни очи
PER ds 22 64 - червено-сребриста мраморна със зелени очи
PER ds 22 62 - червено-сребриста мраморна с медни очи
PER es 22 64 - кремаво-сребриста мраморна със зелени очи
PER es 22 62 - кремаво-сребриста мраморна с медни очи
PER fs 22 64 - черна костенурково-сребриста мраморна със зелени очи
PER fs 22 62 - черна костенурково-сребриста мраморна с медни очи
PER gs 22 64 - синя костенурково-сребриста мраморна със зелени очи
PER gs 22 62 - синя костенурково-сребриста мраморна с медни очи
PER hs 22 64 - шоколадова костенурково-сребриста мраморна с зелени очи
PER hs 22 62 - шоколадова костенурково-сребриста мраморна с медни очи
PER js 22 64 - лилава костенурково-сребриста мраморна със зелени очи

 

 PER js 22 62 - лилава костенурково-сребриста мраморна с медни очи

 

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}