ПЕТНИСТА - Tabby ( 24 - spotted )

ПЕТНИСТА - Tabby ( 24 - spotted )
PER n 24 - черна петниста
PER a 24 - синя петниста
PER b 24 - шоколадова петниста
PER c 24 - лилава петниста
PER d 24 - червена петниста
PER e 24 - кремава петниста
PER f 24 - черна костенуркова петниста
PER g 24 - синя костенуркова петниста
PER h 24 - шоколадова костенуркова петниста
PER j 24 - лилава костенуркова петниста

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}