ОПУШЕНИ - Smoke

ОПУШЕНИ - Smoke ( - s )
PER ns - черна опушена
PER as - синя опушена
PER bs - шоколадова опушена
PER cs - лилава опушена
PER ds - червена опушена
PER es - кремава опушена
PER fs - черна костенуркова опушена
PER gs - синя костенуркова опушена
PER hs - шоколадова костенуркова опушена
PER js - лилава костенуркова опушена

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}