МРАМОРНА - Tabby ( 22 - blotched )

МРАМОРНА - Tabby ( 22 - blotched )
PER n 22 - черна мраморна
PER a 22 - синя мраморна
PER b 22 - шоколадова мраморна
PER c 22 - лилава мраморна
PER d 22 - червена мраморна
PER e 22 - кремава мраморна
PER f 22 - черна костенуркова мраморна
PER g 22 - синя костенуркова мраморна
PER h 22 - шоколадова костенуркова мраморна
PER j 22 - лилава костенуркова мраморна

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}