КЪЛЪPПОЙНТ - colourpoint (-33)

КЪЛЪPПОЙНТ - colourpoint (-33)
PER n 33 - черен кълърпойнт
PER a 33 - син кълърпойнт
PER b 33 - шоколадов кълърпойнт
PER c 33 - лилав кълърпойнт
PER d 33 - червен кълърпойнт
PER e 33 - кремав кълърпойнт
PER f 33 - черен костенурков кълърпойнт
PER g 33 - син костенурков кълърпойнт
PER h 33 - шоколадов костенурков кълърпойнт
PER j 33 - лилав костенурков кълърпойнт

 

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}