КЪЛЪРПОЙНТ ЛИНКС - (-21 33)

КЪЛЪРПОЙНТ ЛИНКС - (-21 33)
PER n 21 33 - черен кълърпойнт табби
PER a 21 33 - син кълърпойнт табби
PER b 21 33 - шоколадов кълърпойнт табби
PER c 21 33 - лилав кълърпойнт табби
PER d 21 33 - червен кълърпойнт табби
PER e 21 33 - кремав кълърпойнт табби
PER f 21 33 - черен костенурков кълърпойнт табби
PER g 21 33 - син костенурков кълърпойнт табби
PER h 21 33 - шоколадов кълърпойнт табби
PER j 21 33 - лилав кълърпойнт табби

PER x - непризнати окраски

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}