ЗЛАТИСТИ - Golden ( - y )

ЗЛАТИСТИ - Golden ( - y )
PER ny 11 - златиста затъмнена

PER ay 11 - синя златиста затъмнена
PER ny 12 - златиста чинчила
PER ay 12 - синя чинчила
PER ny 22 - златиста мраморна
PER ay 22 - синя златиста мраморна
PER ny 23 - златиста тигрова
PER ay 23 - синя златиста тигрова
PER ny 24 - златиста петниста
PER ay 24 - синя златиста петниста

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

{START_COUNTER}