ДВУЦВЕТНИ ТАББИ

ДВУЦВЕТНИ ТАББИ
PER n 01 22 - черна мраморна ван
PER n 01 23 - черна тигрова ван
PER n 01 24 - черна петниста ван
PER a 01 22 - синя мраморна ван
PER a 01 23 - синя тигрова ван
PER a 01 24 - синя петниста ван
PER b 01 22 - шоколадова мраморна ван
PER b 01 23 - шоколадова тигрова ван
PER b 01 24 - шоколадова петниста ван
PER c 01 22 - лилава мраморна ван
PER c 01 23 - лилава тигрова ван
PER c 01 24 - лилава петниста ван
PER d 01 22 - червена мраморна ван
PER d 01 23 - червена тигрова ван
PER d 01 24 - червена петниста ван
PER e 01 22 - кремава мраморна ван
PER e 01 23 - кремава тигрова ван
PER e 01 24 - кремава петниста ван
PER f 01 22 - черна костенуркова мраморна ван
PER f 01 23 - черна костенуркова тигрова ван
PER f 01 24 - черна костенуркова петниста ван
PER g 01 22 - синя костенуркова мраморна ван
PER g 01 23 - синя костенуркова тигрова ван
PER g 01 24 - синя костенуркова петниста ван
PER h 01 22 - шоколадова костенуркова мраморна ван
PER h 01 23 - шоколадова костенуркова тигрова ван
PER h 01 24 - шокорадова костенуркова питниста ван
PER j 01 22 - лилава костенуркова мраморна ван
PER j 01 23 - лилава костенуркова тигрова ван
PER j 01 24 - лилава костенуркова петниста ван
PER n 02 22 - черна мраморна арлекин
PER n 02 23 - черна тигрова арлекин
PER n 02 24 - черна петниста арлекин
PER a 02 22 - синя мраморна арлекин
PER a 02 23 - синя тигрова арлекин
PER a 02 24 - синя петниста арлекин
PER b 02 22 - шоколадова мраморна арлекин
PER b 02 23 - шоколадова тигрова арлекин
PER b 02 24 - шоколадова петниста арлекин
PER c 02 22 - лилава мраморна арлекин
PER c 02 23 - лилава тигрова арлекин
PER c 02 24 - лилава петниста арлекин
PER d 02 22 - червена мраморна арлекин
PER d 02 23 - червена тигрова арлекин
PER d 02 24 - червена петниста арлекин
PER e 02 22 - кремава мраморна арлекин
PER e 02 23 - кремава тигрова арлекин
PER e 02 24 - кремава петниста арлекин
PER f 02 22 - черна костенуркова мраморна арлекин
PER f 02 23 - черна костенуркова тигрова арлекин
PER f 02 24 - черна костенуркова петниста арлекин
PER g 02 22 - синя костенуркова мраморна арлекин
PER g 02 23 - синя костенуркова тигрова арлекин
PER g 02 24 - синя костенуркова петниста арлекин
PER h 02 22 - шоколадова костенуркова мраморна арлекин
PER h 02 23 - шоколадова костенуркова тигрова арлекин
PER h 02 24 - шоколадова костенуркова петниста арлекин
PER j 02 22 - лилава костенуркова мраморна арлекин
PER j 02 23 - лилава костенуркова тигрова арлекин
PER j 02 24 - лилава костенуркова петниста арлекин
PER n 03 22 - черна мраморна биколор
PER n 03 23 - черна тигрова биколор
PER n 03 24 - черна петниста биколор
PER a 03 22 - синя мраморна биколор
PER a 03 23 - синя тигрова биколор
PER a 03 24 - синя петниста биколор
PER b 03 22 - шоколадова мраморна биколор
PER b 03 23 - шоколадова тигрова биколор
PER b 03 24 - шоколадова петниста биколор
PER c 03 22 - лилава мраморна биколор
PER c 03 23 - лилава тигрова биколор
PER c 03 24 - лилава петниста биколор
PER d 03 22 - червена мраморна биколор
PER d 03 23 - червина тигрова биколор
PER d 03 24 - червена петниста биколор
PER e 03 22 - кремава мраморна биколор
PER e 03 23 - кремава тигрова биколор
PER e 03 24 - кремава петниста биколор
PER f 03 22 - черна костенуркова мраморна биколор
PER f 03 23 - черна костенуркова тигрова биколор
PER f 03 24 - черна костенуркова петниста биколор
PER g 03 22 - синя костенуркова мраморна биколор
PER g 03 23 - синя костенуркова тигрова биколор
PER g 03 24 - синя костенуркова петниста биколор
PER h 03 22 - шоколадова костенуркова мраморна биколор
PER h 03 23 - шоколадова костенуркова тигрова биколор
PER h 03 24 - шоколадова костенуркова петниста биколор
PER j 03 22 - лилава костенуркова мраморна биколор
PER j 03 23 - лилава костенуркова тигрова биколор
PER j 03 24 - лилава костенуркова петниста биколор

На всички опушени двуцветни, след основният цвят се поставя - s{START_COUNTER}