ВАН - van (-01)

ВАН - van (-01)
PER n 01 - черна ван
PER a 01 - синя ван
PER b 01 - шоколадова ван
PER c 01 - лилава ван
PER d 01 - червена ван
PER e 01 - кремава ван
PER f 01 - черна костенуркова ван
PER g 01 - синя костенуркова ван
PER h 01 - шоколадова костнуркова ван
PER j 01 - лилава костенуркова ван

 

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}