БИКОЛОР - bicolour (-03)

БИКОЛОР - bicolour (-03)
PER n 03 - черна биколор
PER a 03 - синя биколор
PER b 03 - шоколадова биколор
PER c 03 - лилава биколор
PER d 03 - червена биколор
PER e 03 - кремава биколор
PER f 03 - черна костенуркова биколор
PER g 03 - синя костенуркова биколор
PER h 03 - шоколадова костенуркова биколор
PER j 03 - лилава костенуркова биколор

 

Снимките са за ориентировъчна представа  и не претендират за абсолютна достоверност. Редактора би редактирал всяка неправилна, ако му се предложи точна снимка на определената окраска.

 

{START_COUNTER}